Bel ons op +32 11 80 10 10

Nieuws

Verbod op stookolie ketels in 2022

Vanaf 1 januari 2022 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst. Een ketel mag ook niet meer worden vervangen als er een aardgasnet aanwezig is in de straat. Dat blijkt uit een voorstel van decreet dat Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) hebben ingediend. Er worden boetes voorzien vanaf 3.000 euro.

Het verbod op nieuwe stookolieketels is een belofte uit het Vlaams regeerakkoord die nu in de praktijk wordt gebracht. De meerderheid wil er vooral de CO2-uitstoot mee omlaag halen. Ondanks een dalende trend, had stookolie in 2019 immers nog steeds een aandeel van 35% in de broeikasgasemissies van de residentiële en niet-residentiële gebouwensector en een aandeel van 10% in de totale niet-ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen. Dat zijn de emissies die niet onder de zware industrie vallen.

Zelfs zonder aardgas in de straat, zijn er ondertussen voldoende alternatieven, stellen de indieners. Ze noemen houtpellets, maar vooral klimaatvriendelijker oplossingen als warmtepompen of hybride warmtepompen.

3.000 euro boete

Om controle toe te laten, voorziet het decreet in de uitbouw van een databank energieproductie, waarin per gebouw de gebruikte hoofdverwarming kan worden opgezocht. Als er toch nog een stookolieketel wordt geplaatst op een plaats waar dat niet is toegestaan, kan er een administratieve geldboete worden opgelegd van 3.000 euro, vermeerderd met 2.000 euro per individuele gebouweenheid in het gebouw. Het vervangen van individuele onderdelen van een bestaande verwarmingsinstallatie, zoals de branderkop, mag wel nog.

Andere oplossingen

De stookoliesector waarschuwt dat de plannen van de Vlaamse meerderheidspartijen om de plaatsing van stookolieketels vanaf volgend jaar te verbieden, hun doel dreigen te missen. Sectororganisatie Informazout wordt naar eigen zeggen overspoeld door vragen van ongeruste consumenten.

Volgens Informazout toont de regering “een totaal gebrek aan langetermijnvisie” door de ene fossiele brandstof door de andere te vervangen. Een overstap naar gas dreigt de Vlamingen te treffen in hun portemonnee, klinkt het. Volgens Informazout kost een overstap circa 7.500 euro.

Volgens de sector zijn er andere oplossingen om CO2-uitstoot in te dijken, met name door oude ketels te vervangen door hoogrendementsketels. Die zijn combineeerbaar met hernieuwbare energie. Ook met koolstofarme vloeibare brandstoffen kan CO2-uitstoot worden bespaard, klinkt het.

“Meteen nadat dit nieuws bekend werd gemaakt, werden we overspoeld door telefoontjes en mails van ongeruste consumenten. Het gaat hier om 600.000 Vlaamse gezinnen die nu niet weten wat ze moeten doen”, zegt Willem Voets, General Manager bij Informazout. Gezinnen zullen nu kiezen voor oplapwerken, denkt hij.

Bron: nieuwsblad.be

Het stookoliefonds komt er na 20 jaar: "Ook dossiers waar sanering al is gebeurd komen in aanmerking"

Na 20 jaar is er een doorbraak in het dossier van het stookoliefonds. Het fonds dat mensen met een lekkende stookolietank financieel kan ondersteunen bij de sanering van hun bodem. Een kostprijs die voor hen vaak tienduizenden euro's kost. Federaal energieminister Tinne Van der Straeten heeft bij De Inspecteur op Radio 2 aangekondigd dat het fonds er nog dit jaar komt. Deze week deed Rudy uit Diest zijn verhaal nog in de Inspecteur, hij moet voor de sanering van z'n voortuin 100.000 euro ophoesten uit eigen zak.

Er is al een lange tijd een welles-nietesspelletje bezig tussen de regeringen van ons land en de stookoliesector. Verhalen als die van Rudy hebben dus zeker bijgedragen tot het besef dat er echt wel een oplossing moest komen. "De kopzorgen waar die mensen mee zitten moeten verdwijnen door hun kosten te vergoeden", zegt Van der Straeten.

Oplossing gevonden

“Het langverwachte bodemsaneringsfonds komt er. Na 20 jaar is er eindelijk een oplossing voor de 10.000 Belgen die met lekkende stookolietank en torenhoge factuur worden geconfronteerd", aldus Van der Straeten. "De stookoliesector gaat akkoord met de spoedige oprichting van het fonds. Lekkende tanks in kwetsbare natuur zullen prioritair worden gesaneerd omdat daar de milieuschade het grootst is. Meer dan 25 miljoen liter stookolie is er de afgelopen jaren gelekt in de bodem. Dit is één van de grootste stille natuurrampen in ons land die nu eindelijk wordt aangepakt. Die historische vervuiling wordt eindelijk aangepakt.”

Het dossier zat vooral vast omdat de Vlaamse regering niet meer wil dat bestaande stookolie-installaties worden vervangen door nieuwe, in het regeerakkoord staat dat die moeten vervangen worden door aardgas. Maar omdat de stookoliegebruiker het fonds mee betaalt was er bij de sector twijfel over de financiering van het verhaal. "Dat probleem hebben we nu opgelost omdat we tweejaarlijks overleg gaan plegen met de sector", zegt Van der Straeten.

10.000 lekkende stookolietanks

In totaal zijn er zo'n 10.000 Belgen die te maken hebben met bodemverontreiniging door stookolie. De kosten voor de opkuis wordt geschat rond de 50.000 euro, en loopt op tot meer dan 250.000 euro en meer als ook het grondwater verontreinigd is.

Van der Straeten: “Zonder bodemsaneringsfonds moesten eigenaars zelf de dure factuur ophoesten, waardoor veel lekken niet werden gemeld. Nu het fonds er komt, is dit een uitstekende zaak voor de vele getroffen mensen die een duizelingwekkende factuur boven hun hoofd hing.”

Stookoliegebruiker betaalt mee

Het fonds wordt gefinancierd door de stookoliesector, maar ook door de stookoliegebruikers. Zij zullen op hun factuur een kleine bijdrage betalen voor het fonds, zegt de minister.

"Voor de stookoliegebruiker wordt er op z'n factuur een bijdrage van 0,01 euro per liter doorgerekend. Het fonds schat in dat voor zijn werking een budget van maximaal 512 miljoen euro beschikbaar zal moeten zijn voor 20 jaar met een automatische stop van de inning bij het bereiken van het bedrag."

Wat betekent dit voor Rudy?

Volgens de minister beseft de sector ook dat dit fonds nodig is om hun eigen jarenlange klanten te helpen en zouden de eerste dossiers nog dit jaar kunnen ingediend worden. Maar betekent dat ook dat lopende dossiers nog een kans maken?

"Omdat het fonds werkt met terugwerkende kracht zal dat zeker kunnen", zegt Van der Straeten. "Zowel mensen bij wie de sanering nu bezig is of bij wie ze is afgerond kunnen hun dossier indienen zodra het fonds operationeel is. Ook zij komen in aanmerking voor terugbetaling."

Bron: vrt.be/vrtnws/

Eandis wil geen nieuwe gasleidingen meer leggen

Netbeheerder Eandis, die de meeste gasleidingen in ons land beheert, wil stoppen met nieuwe leidingen te leggen. "Dat heeft geen zin nu huizen zelf energie moeten opwekken", legt topman Walter Van den Bossche in Het Nieuwsblad uit. Hij noemt ook de 700 miljoen euro die Eandis de afgelopen 10 jaar in nieuwe leidingen stopte, geldverspilling.

Eandis wil stoppen met de uitbreiding van haar aardgasnet. Zo komen in nieuwe verkavelingen geen nieuwe gasleidingen meer. "Want nieuwe huizen moeten zelf energie opwekken", luidt het.

De netbeheerder gaat er ook vanuit dat het gasverbruik de komende jaren gaat dalen door het gebruik van warmtepompen, pelletkachels, aardgasketels die minder verbruiken en huizen die steeds beter geïsoleerd raken.

Vorig jaar legde Eandis nog 557 kilometer aardgasnet en kreeg 34.000 nieuwe aansluitingen. Maar tegelijk daalde ook het aardgasverbruik met 17 procent, mede omdat 2014 een vrij warm jaar was.

"Nood in nieuwe verkavelingen bekijken"

"We hebben de voorbije tien jaar meer dan 700 miljoen euro per jaar geïnvesteerd om tegemoet te komen aan de verplichting om 95 procent van de woningen aan te sluiten, en we realiseerden de voorbije jaren nog altijd zowat 40.000 nieuwe aansluitingen per jaar", aldus Eandis-woordvoerder Simon Van Wijmeersch.

"Maar de toename van energiezuinige woningen verplicht ons om na te denken over onze rendabiliteit in de toekomst. Een van de mogelijk alternatieven zijn voertuigen die op aardgas rijden. We zullen uiteraard in overleg met steden en gemeenten bekijken wat nodig is bij nieuwe verkavelingen. Wij voeren hun beleid mee uit op dat vlak."

CD&V wil alternatief

CD&V begrijpt de redenering van Eandis om niet meer te investeren in een verdere uitbreiding van het aardgasnet, maar wil een alternatief voor de gezinnen bij wie geen aardgas voor de deur komt. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne.

"De gezinnen die wonen in straten waar aardgas straks dan toch niet wordt aangelegd, mogen niet in de kou blijven staan. Daarvoor moet in een evenwaardig alternatief voorzien worden", aldus Bothuyne.

Ook moet een overgangsperiode voorzien worden. Gezinnen die al bezig zijn met concrete bouwplannen of verkavelingen die al in een verregaande planningsfase zitten, mogen niet voor een voldongen feit worden geplaatst en moeten hun "recht op aardgas" effectief kunnen benutten, klinkt het.

Bron: vrt.be/vrtnws/

Waarom kiezen voor Practigas

  • scherpe prijzen
  • betrouwbare kwaliteit
  • flexibele leveringen
  • uitgebreid aanbod gasflessen en gastanks
  • 3 generaties lokaal vakmanschap

Waarom kiezen voor Practigas

  • scherpe prijzen
  • betrouwbare kwaliteit
  • flexibele leveringen
  • uitgebreid aanbod gasflessen en gastanks
  • 3 generaties lokaal vakmanschap