Wat is propaangas?

Propaangas is een product dat gewonnen wordt uit aardolie. Het is even veilig én proper als aardgas als je de juiste technieken gebruikt voor het leidingwerk en de aansluitingen. Je kan propaangas gebruiken om te verwarmen, te koken, voor de barbecue of bij het kamperen (in flessen).

Je kan een systeem van propaangas eenvoudig installeren en aansluiten op je centrale verwarmingsketel. Dit verbruik kan bovendien individueel gemeten worden, zodat je het probleemloos gebruikt voor appartementsgebouwen.

Nog een belangrijk voordeel: Propaan vormt geen gevaar voor het milieu en is bijzonder energievriendelijk. Het heeft een beperkte schadelijke uitstoot en is zeer veelzijdig.